Білоруська мова

Матеріал з Разом
Перейти до: навігація, пошук

Шаблон:Картка:Мова

Білор́уська м́ова (біл. беларуская мова) — одна з трьох східнослов'янських мов.

Поширена, головним чином, у Білорусі. Державна мова Білорусі (разом із російською). Загальна кількість носіїв мови близько 4–5 млн, нею розмовляють білоруси й деякі інші представники автохтонного населення Східної Європи.

Класифікація

Належить до індоєвропейської мовної сім'ї, слов'янської групи, східнослов'янської підгрупи мов. Генеалогічно найбільш споріднена з сучасною білоруською мовою є українська, бо обидві ці мови походять від староукраїнської (старобілоруської, рутенської) мови.

Південні білоруські діалекти є надзвичайно схожими своєю лексикою до поліських говорів української мови, що також свідчить про спорідненість цих мов.

Правописи

Зараз поширені два правописи білоруської мови.

Офіційна орфографія (т. з. Наркомівка) була під час радянської влади наближена до російської мови, однак саме цей варіант вивчають у школі, тому більшість людей знайома саме з ним. Останню реформу офіційного правопису було проведено 2007 року (згідно з нею, замість Токіо і цяньшаньскі буде писатися Токіа і цяньшанскі).

Класична орфографія, або ж Тарашкевиця, ґрунтується на граматиці Броніслава Тарашкевича (видана в 1918 року, офіційно вживалася до 1933 року), і тому часто називається тарашкевицею. Її було кодифіковано 2005 року, проте в документі є декілька неоднозначних рішень (наприклад, використання ў для передачі /w/ у запозиченнях, що створює винятки при використанні ў).

Класична орфографія передає асимілятивну м'якість приголосних (сьнег, пісьменьнік), у той час як офіційна — тільки етимологічну (снег, але пісьменнік). Такий підхід дає змогу використовувати менше літер для запису слова, проте робить записані слова подібними до російських.

Офіційний правопис Класичний правопис Значення
снег сьнег сніг
пісьменнік (перевіряється: письмо) пісьменьнік письменник

Таким чином, можна автоматично модифікувати офіційні варіанти в класичні, але зворотне перетворення потребує використати словника.

Але різниця між варіантами не тільки в графіці, але й у лексиці. Часто офіційні варіанти запозичено з російської мови, а класичні — з української, польської чи інших європейських мов.

Офіційний правопис Класичний правопис Значення
працэнт адсотак відсоток
Германія Нямеччына Німеччина
Еўропа Эўропа Європа
сімвал (безпосредньо з грецької) сымбаль (через латинську) символ

Іноді називають і граматичні відмінності (наприклад, у класичному варіанті можна утворювати синтетичну форму майбутнього часу «рабіцьму» замість аналітичної «буду рабіць», як в українській мові).

Історія

Шаблон:Стиль

Поширення білоруської мови 1903 року
Поширення білоруської мови у 1915 році у Східній Європі
Діалектологічна мапа української мови 1871 року. Видно південну межу білоруської мови

Старобілоруська (руська, староукраїнська мова) мова — попередник сучасної білоруської мови, була державною мовою Великого Князівства Литовського. Старобілоруською мовою написано не лише офіційні документи, але й красне письменство.

Унаслідок русифікації та сталінського терору значного поширення набула трасянка — білорусько-російський суржик. 1933 року було проведено реформа білоруського правопису. Нині часто кажуть, що це була спроба наблизити білоруську мову до російської.

Зробивши 1995 р. другою державною мовою російську і надавши їй загальну пріоритетність, авторитарний режим Олександра Лукашенка обрав політику фактичного знищення живої білоруської мови. Внаслідок усіляких обмежень і перешкод, перш за все ініційованих державною владою (яка мала намір відтворити СРСР у новій формі), а також унаслідок повномасштабної інформаційно-культурної залежності Білорусі від Російської Федерації, на сьогодні кількість активних користувачів білоруською мовою досягла максимально загрозливого рівня.

Поширеність

Білоруська мова поширена найбільше в Білорусі та інших країнах пострадянського простору, зокрема в Росії, Україні, Балтії та інших країнах.

В Білорусі

За даними перепису населення 2009 року, більшість населення — 5058,4 тис. (53,2 %) назвали білоруську мову рідною. Це на понад 20 % менше, ніж під час перепису 1999 року, коли білоруську мову назвали рідною 73,6 %. Серед міського населення білоруську назвали рідною 44,1 % населення, російську — 49,8 %. Серед сільського населення — 79,7 % та 17,7 % відповідно.

Розподіл населення Білорусі
за рідною мовою[1]
Регіон Білоруська Російська
Брестська обл. 53,7 % 42,6 %
Вітебська обл. 52,6 % 44,2 %
Гомельська обл. 54,6 % 41,8 %
Гродненська обл. 59,2 % 36,1 %
м. Мінськ 35,2 % 52,6 %
Мінська обл. 69,4 % 27,5 %
Могильовська обл. 55,1 % 41,9 %
Білорусь 53,2 % 41,5 %
Розподіл населення Білорусі
за основною розмовною мовою[2]
Регіон Білоруська Російська
Брестська обл. 26,7 % 70,1 %
Вітебська обл. 22,4 % 73,2 %
Гомельська обл. 22,7 % 72,0 %
Гродненська обл. 35,1 % 56,5 %
м. Мінськ 5,8 % 82,1 %
Мінська обл. 38,9 % 56,0 %
Могильовська обл. 19,6 % 76,5 %
Білорусь 23,4 % 70,2 %
Населення Білорусі за рідною мовою
Все населення
Міське населення
Сільське населення
Населення Білорусі за розмовною мовою
Все населення
Міське населення
Сільське населення

Більшість людей (70,2 %) назвали мовою, якою розмовляють вдома — російську. Це на 7,4 % більше, ніж під час минулого перепису. Кількість людей, які назвали основною розмовною мовою білоруську скоротилось з 36,7 % у 1999 до 23,4 % у 2010. Серед міського населення російську, як основну розмовну мову, назвали 81,9 % населення і білоруську — 11,3 %. Серед сільського населення більшість назвала основною розмовною мовою білоруську — 58,7 % та російську — 36,2 %.[3]

Частка населення, яке вказало, що спілкується білоруською мовою вдома за переписом 2009 року
Все населення
Міське населення
Сільське населення

Проте згідно з результатами останнього дослідження національної ідентичності, білоруською мовою повсякденно користується лише 6 % населення. Водночас російською стало користуються 74 %.[4] В офіційній сфері використання білоруської мови обмежене. Судочинство в Білорусі проваджене винятково російською, майже відсутнє діловодство білоруською. Наприкінці 1990-х відзначено зниження накладу білоруських видань (за 1998—1999 рр. на 27,8 %). Президент країни Олександр Лукашенко звертається до народу лише російською. В 2007—2008 рр. білоруською мовою навчалися 195.6 тис. учнів (18,4 % від загальної кількості), з них 14.7 тис. першокласників (16,7 %). Більшість білоруськомовних шкіл розташовані в сільській місцевості.[5]

У містах білоруськомовну освіту отримують лише 1,9 % учнів. В 2009—2010 рр. в містах Білорусі існували лише 34 школи з викладанням білоруською мовою. Більшість з них (19) розташовувались у Мінську та Мінській області, 5 шкіл у Гродненській області, по 3 у Брестській, Вітебській, Гомельскій областях. Найменше — лише одна школа була в Могильовській області. У багатьох містах (Брест, Могильов) білоруськомовні школи відсутні.[6]

У 2012 р. оприлюднені в Білорусі підсумки соціологічного опитування, проведеного незалежною лабораторією «Новак», викликали шок у національних діячів. Згідно з ними, частка громадян країни, яка в побуті користується білоруською мовою, впала до 3,9 %. Зменшилася також кількість респондентів, які розуміють білоруську мову, вважають її рідною, вміють читати та писати нею. Це ефект не тільки царської та радянської русифікації, але і 18-річного правління президента Олександра Лукашенка, за ініціативою якого у 1995 році було запроваджено другою державною російську мову[7].

Школи з білоруською мовою викладання у 2009/2010 н.р.
Частка учнів білоруськомовних шкіл у 2009/2010 н.р.
Файл:BelarusSchoolLang0910grade1.PNG
Частка учнів білоруськомовних шкіл серед першокласників у 2009/2010 н.р.
Файл:BelSchlLangChange0109.PNG
Зміна частки учнів білоруськомовних шкіл за 2001/2002 - 2009/2010 н.р.

В Україні

Білоруську мову вживають у селах Рокитнівського району Рівненщини. У районі зафіксовано найвищу в Україні частку білоруського населення. За переписом 2001 року, білоруси становили 15,4 % населення району (у 1989 — 20,0 %) і зосереджувалися переважно в північній частині району, яка межує з Білоруссю.[8][9]

Діалекти

Діалекти білоруської мови

Діалекти: Шаблон:Legend Шаблон:Legend Шаблон:Legend Шаблон:Legend Лінії: Шаблон:Legend Шаблон:Legend Шаблон:Legend

Фонетика

Фонетика білоруської мови частково схожа на фонетику української мови, російської та польської.

Голосні звуки

У білоруській мові наявні, як і в українській, 6 голосних звуків, які позначають літерами:

Голосні записуються, як правило, за фонетичним принципом.

Приголосні звуки

 • Як і в російській мові, /ц/, /ш/, /ж/ стали твердими в усіх випадках: хлопцы (хлопці), мышы (миші), нажы (ножі). (У м'яке /цй/ утворилося на місці м'якого /тй/: жыццё (життя).)
 • Палатизовані /тй/ та /дй/ перетворюються на відповідні палатизовані африкати /цй/, /дзй/: цябе (тебе)
 • Після голосних, апострофа, літери ў, розділового м'якого знака й на початку деяких слів і позначає звуки /йі/: Украіна — Укра/йі/на, вераб'і — вераб/йі/, салаўі — салаў/йі/, іней — /йі/ней.

Графіка

літера назва Звучання в українській мові та коментарі
білоруською українською
Аа А А А
Бб Бэ Бе Б
Вв Вэ Ве В
Гг Гэ Ге Г
Дд Дэ Де Д
Ее Е Є Є
Ёё Ё Йо
Жж Жэ Же Ж
Зз Зэ Зе З
Іі І І І
Йй і нескладовае Йот Й
Кк Ка Ка К
Лл Эл Ел Л
Мм Эм Ем М
Нн Эн Ен Н
Оо О О О
Пп Пэ Пе П
Рр Эр Ер Р
Сс Эс Ес С
Тт Тэ Те Т
Уу У У У
Ўў у нескладовае Як В наприкінці складу,
наприклад [воўк], чи ж як англійське "W"
Фф Эф Еф Ф
Хх Ха Ха Х
Цц Цэ Це Ц
Чч Чэ Ча Ч
Шш Ша Ша Ш
Ыы Ы И И
ь мяккі знак М'який знак ь
Ээ Э Е Е
Юю Ю Ю Ю
Яя Я Я Я

Офіційно вживана кирилиця, зустрічаються приклади вживання білоруськой латиниці . Білоруська абетка має унікальну серед слов'янських народів літеру Ў (звук [ў] є й в українській та польській мовах). Білоруські татари використовували арабську абетку[10] (докладніше дивись Кітаби).

Відомий письменник, мовознавець-самоук Карусь Каганець розробляв власний проект алфавіту.

Граматика

Білоруська мова має всього, як і українська, 10 частин мови: 6 самостійних, 3 службові й одну особливу — вигук.

Українсько-білоруські міжмовні зв'язки

Див. також Українська мова.

Українсько-білоруські мовні контакти розпочалися ще в період Русі в результаті тісних взаємин протобілоруських племен з полянами і Києвом. Такі контакти стали постійними у XIV — XVII ст. в рамках спільної українсько-білорусько-литовської держави — Великого князівства Литовського, в якій державною літературно-писемною мовою була спільна білорусько-українська писемна мова.

Збагачення української писемної практики білорусизмами найактивніше відбувалося саме в цей період. Окремі слова та вирази, які в білоруських виданнях іноді відбивалися непослідовно, в українській писемності стали літературною нормою (присегнути, седечи, ездечи, навезати, понеделокъ тощо). Велику роль у цьому процесі відіграла перекладацько-видавнича діяльність білоруського першодрукаря Франциска Скорини. Його переклади на «просту мову» біблійних книг з оригінальними передмовами й післямовами поширювалися також в Україні і стали зразком для наслідування українськими книжниками XVI ст. (Василь Жугаєвич з Ярослава, Лука Тернопільський та ін.). У результаті творчого розвитку скорининських традицій в Україні з'явилися перекладені «на мову рускую» Пересопницьке Євангеліє (1556 — 61 р.р.), Крехівський Апостол (1563 — 72 р.р.), Євангеліє Негалевського (1581 р.) та ін. Елементи білоруської мови проникли навіть в Острозьку Біблію (1581 р.).

В українських інтермедіях XVII—XVIII століть зустрічається персонаж «Литвин», який говорить білоруською мовою.

Українська мова запозичила такі білоруські слова, як бадьорий, дьоготь, жлукто[11] тощо. У свою чергу, старобілоруська писемність збагачувалася шляхом проникнення до неї деяких специфічних рис української мови. Український вплив на білоруську писемність поступово посилювався в XVII ст. (у «Лексиконі» Памва Беринди 1653 р., виданому Кутейнською друкарнею під Оршею у Білорусі, слова подано згідно з українською вимовою — цікаво те, що в київському виданні 1627 р. ці слова подані за традиційною церковнослов'янською орфографією: досить — досыть, жолтѧныца — жолтяница, цилитель — цѣлитель тощо).

Нова хвиля українсько-білоруських мовних взаємин у XIX ст. була пов'язана з популярністю в Білорусі поезій Т. Шевченка та орієнтацією багатьох представників нової білоруської літератури на народній основі на українську класичну літературу[12].

Українсько-білоруські мовні зв'язки досліджували П. Бузук, Л. Гумецька, А. Журавський, В. Аниченко, Г. Півторак, О. Скопненко.

Приклад

«Заповіт» Тараса Шевченка білоруською мовою (переклав Янка Купала; тут подано в офіційному правописі).

ЗАПАВЕДЗЬ
Як памру я, пахавайце
На Ўкрайне мілай,
Сярод стэпу на кургане,
Дзе продкаў магіла:
Каб нязмеранае поле,
Дняпро і абрывы
Было відна,— было чутна,
Як раве бурлівы!
Як пагоняць з Украіны
У сіняе мора
Кроў варожжу… Во тады я
І нівы і горы —
Ўсё пакіну й да самога
Бога палунаю
Маліцеся… А да тых пор —
Бога я не знаю!
Пахавайце ды ўставайце,
Кайданы парвіце
І варожай злой крывёю
Волю акрапіце!
І мяне ў сям'і вялікай,
Ў сям'і новай, вольнай,
Не забудзьце памянуці
Добрым ціхім словам.

Див. також

Примітки

 1. http://web.archive.org/web/20100911200139/http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/census.php Основні демографічні та соціальні характеристики населення Республіки Білорусь за результатами перепису населення 2009 року
 2. http://web.archive.org/web/20100911200139/http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/census.php
 3. https://archive.is/20120708042051/belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p6.php Розподіл населення республіки Білорусь за національностями та мовами за результатами перепису 1999 року
 4. Социологи: Белорусы любят, но не отстаивают
 5. У новому навчальному році в Білорусі відкриються чотири і закриються 97 шкіл (рос.)
 6. [1]
 7. Саморусифікація Білорусі // Радіо Свобода.
 8. http://www.nn.by/2000/43/08.htm Білоруська Україна
 9. http://ukrcensus.gov.ua/results/general/language/rivne/Результати перепису населення 2001 року. Національний склад.
 10. Про кітаби — білоруські книги арабською абеткою
 11. Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови. Частина І: підручник / М. А. Жовтобрюх, Б. М. Кулик. — Вид. третє — К. : Радянська школа, 1965. — С. 47.
 12. Українсько-білоруські мовні контакти. Шаблон:Ref-uk

Джерела

Посилання

Шаблон:Вікіцитати1

Шаблон:InterWiki Шаблон:InterWiki

Білоруськомовні ЗМІ онлайн

Шаблон:Слов'янські мови Шаблон:БілорусиВсе тексты и изображения, опубликованные в наших проектах, включая личные страницы участников, могут использоваться кем угодно, для любых целей, кроме запрещенных законодательством Украины.